گزارش کار آزمایشگاه ماشین 2 - شرکت خدمات گستر پیشرو

 

سلام 

گزارش کار آز ماشین 2 برای دانلود بر روی ادامه کلیک کنید

گزارش کارآزمایشگاه ماشین2

 

    دانلود...                                     پسورد فایل:    www.eca.ir 


فهرست گزارش ها:
آزمایش 1:سنکرو کردن یا پارالل کردن مولد های AC با شبکه تحت شرایط موازی کردن
آزمایش2: واردلئونارد با هدف کنترل سرعت موتور های DCاز طریق کنترل ولتاژ دو سر آرمیچر
آزمایش3: ترانس تک فاز شامل آز:
الف)بی باری
ب)اتصال کوتاه
آزمایش 4: پارالل کردن مولد سنکرون با شبکه


تایپ شده و دارای کیفیت بسیار عالی می باشد.