گزارش کار آزمایشگاه الکترونیک 2 - شرکت خدمات گستر پیشرو

 

سلام 

این هم گزارش کار آز الکترونیک 2 برای دانلود روی ادامه کلیک کنید

password: www.eca.ir

  

 

فهرست آزمایش ها:

آزمایش1) تقویت کننده های چند طبقه
آزمایش2) فیدبک در تقویت کننده ها
آزمایش3) تقویت کننده ی DC
آزمایش4) تقویت کننده ی عملیاتیOP-AMP
آزمایش5) تقویت کننده ی قدرت کلاسB

گزارش تایپ شده و دارای کیفیت بسیار عالی می باشد.

 

دانلود.....