جزوه کنترل خطی دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران - شرکت خدمات گستر پیشرو